Festivals

 

November 15, 2020        District Ensemble Festival

December 12, 2020        State Ensemble Festival

 

January 3, 2021                District Baroque Festival

 

February 2021                  State Baroque Festival (Corvallis)

Colton Kohler
3rd Year Winner
District Baroque Festival
Winner 2021
Student of Carolee Harbour
Wesley Kwok
District Baroque Festival
Winner 2018
Student of Jean T. Hinkle